+420 466 304 360 (Po - Pá: 8:00 - 15:30)

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů nezbytných pro případné splnění smlouvy

Pro splnění smlouvy jsou nezbytné tyto údaje: Vaše jméno, příjmení a adresa, abychom věděli, komu zboží zaslat a pro vystavení prodejního dokladu. Dále požadujeme Vaše telefonní číslo pro zasilatelské společnosti a požadujeme Váš e-mail, protože je komunikačním prostředkem, kterým si informace vyměňujeme.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Vaše údaje spravuje společnost Finish, v.o.s., se sídlem Náměstí TGM 23, 533 03 Dašice, identifikační číslo: 005 29 711, zapsaná v obchodním rejstříku AXVII 64 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen správce). Kontaktovat nás můžete na finish@finish-pce.cz nebo telefonicky na čísle +420 466 304 360.

2. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Zákonným důvodem a zároveň účelem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost pro případné splnění smlouvy.

- ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“).

3. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání případné smlouvy, například pro vyřízení reklamace, možností dokoupení příslušenství k produktu, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle českých zákonů.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími možnými příjemci Vašich osobních údajů jsou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, případně Česká pošta a.s., Geis Parcel CZ s.r.o., PPL s.r.o., Komerční banka, a.s.

5.2. Vše osobní údaje nepředáme do třetí země (to je země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Při porušení zpracování Vašich osobních údajů máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným předpokladem pro uzavření a plnění smlouvy neboť bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

Kde nás najdete?

Sídlo firmy

Nám. T. G. Masaryka 23
533 03 Dašice